PROJECTEN
U kunt een van ons projecten ondersteunen door ONLINE te doneren of een bepaald bedrag over te maken op onze bankrekening 513992553. or Online doneren click


PLANTAGE / LANDBOUW

In Sierra Leone hebben wij een stuk landbouwgrond waar de kinderen verschillende soorten groenten en fruit planten. Na het oogsten worden deze groenten en fruit verkocht aan de lokale bevolking. Op deze wijze probeert stichting MercyMe Project zelf inkomsten te genereren ter ondersteuning van de diverse activiteiten van de stichting. Hierdoor wil stichting MercyMe Project een bijdrage leveren aan het stimuleren en bevorderen van ‘Empowerment’ (het op eigen kracht zetten) bij de straatkinderen in Sierra Leone. Zie de foto’s van de plantage in Sierra Leone.


ONDERWIJS

Stichting MercyMe Project gelooft in de kracht van onderwijs. Onderwijs is van essentieel belang voor elk kind. Het vormt een belangrijke basis om in de toekomst een volwaardig en zelfstandig bestaan te kunnen leiden. Door onderwijs te volgen is een kind in staat zich verder te ontwikkelen en is er hoop voor een beter toekomstperspectief. Ons project biedt hulp aan de straatkinderen, weeskinderen, ex-kindersoldaten en kansarme kinderen van Sierra Leone die het slachtoffer zijn geweest van de gruwelijke burgeroorlog. MercyMe Project helpt deze kinderen met het betalen van schoolgeld en/of examengeld, het kopen van schooluniform, schooltassen en schoenen en andere schoolmaterialen, zoals boeken, schriften, pennen en rekenmachines.

 

ADOPTIE KIND
Stichting MercyMe Project biedt de mogelijkheid om één specifiek kind te sponsoren (adopteren kind). U kunt hierbij de ontwikkeling van uw sponsorkind (adoptiekind) nauwkeurig op de voet volgen door onder andere het schrijven van brieven aan uw sponsorkind en vice versa. Voor nadere informatie hierover, neem contact met ons op!


EMPOWERMENT

De stichting stimuleert: ‘Empowerment’ door de jongeren verschillende activiteiten te laten ondernemen zodat zij later in staat kunnen zijn een zelfstandig bestaan te leiden (op eigen kracht zetten).