OVER MERCYME

Mercy Me Project is in het leven geroepen om de kwaliteit van het leven van de kwetsbare kansarmen kinderen, weeskinderen,straatkinderen en ex-kinder soldaten , dat de dupe zijn geworden van de burgeroorlog, te bevorderen.
Onze missie is om een tehuis/opvanghuis voor deze straatjongeren te bouwen en deze kinderen onderwijs te laten volgen zodat zij later op eigen kracht kunnen staan. Het project wil op praktische wijze en in samenwerking met de overheid en onze partners bijdragen aan de ontwikkeling van de jongeren in de maatschappij van Sierra Leone door deze kansarme jongeren een beter bestaan te geven en hen tot waardevolle mensen te maken. Stichting MercyMe wil gelijkwaardige kansen creeeren voor iedereen en zorgdragen dat deze jongeren de kans en ruimte krijgen om hun talenten te ontplooien.

WAT DOEN WIJ?

Onze focus is om onderwijs toegankelijk te maken voor de straatkinderen en kansarme kinderen van Yonibana, Sierra Leone en hun te motiveren om op eigen kracht te staan zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wederopbouw van Sierra Leone.

De stichting MercyMe wil vier tehuizen bouwen in de noordelijke provincie van de gemeente Yonibana in Sierra Leone. Als gevolg van de burgeroorlog zijn er veel straatkinderen die onder erbarmelijke omstandigheden leven. Deze kinderen leven van gemiddeld een dollar per dag. Zij komen in aanraking met criminaliteit, prostitutie en drugs.
Onze stichting wil dat deze kinderen onderwijs volgen en zelfstandig worden zodat zij een beter toekomstperspectief kunnen hebben. MercyMe Project neemt hiermee een nobele taak op zich. Tot nu toe wordt er weinig of niets gedaan om deze kinderen vooruit te helpen en er is nog nooit een tehuis voor jongeren opgestart in de Yonibana regio. Ons project zal in het eerste project zijn in die regio. De behoefte aan tehuizen voor straatkinderen (weeshuizen) is van essentieel belang voor de regio Yonibana. Het project zal het volledige gebied van de Yonibana regio omvatten. De vraag naar hulp voor deze straatkinderen is zeer urgent. Het weeshuis zal in het hart van de omringende dorpen van de regio gebouwd worden.
Dit is ongeveer 51 km van de hoofdstad Freetown.

 

 

Change a Child’s Life

Sponsor Education, Food & Well Being

Give a Child a home and a future in Sierra Leone!

 

 

ACTIVITEITEN
Stichting MercyMe houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

• Empowerment
• Landbouw
• Onderwijs programmer’s
• Sponsoring van kinderen
• Wijk activiteiten
• Workshop mensenrechten