DOELSTELLINGEN STICHTING MERCYME-PROJECT
De stichting richt zich voornamelijk op het bevorderen van de welzijn van de kansarem,weeskinderen,straatkinderen en ex-kindersoldaten in Yonibana regio , Sierra Leone door de nodige humanitaire hulp aan hen te verlenen.
Stichting MercyMe Project draagt bij aan de realisatie van de volgende millenniumdoelstellingen, namelijk:

1. Het voorzien in basisbehoeften zoals eten, kleding en onderdak;
2. Het voorkomen van kinderarbeid en seksueel misbruik van kinderen;
3. Het bieden van onderwijs en voorbereiden op een betere toekomst;
4. Het verbeteren van het welzijn van straatkinderen en ex-kindersoldaten;
5. Het halveren van armoede onder de straatkinderen en ervoor zorgen dat er minder kinderen zijn die honger lijden;
6. Het bevorderen van een gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen
.

VISIE
Onze visie is om hulp te geven aan alle straatkinderen en kansarme kinderen (kinderen die onder slechte omstandigheden moeten leven) in Yonibana - Siërra Leone. Het primaire doel is om te voorzien in de basisbehoefte van deze kinderen, waardoor ze later beter in staat zijn om een zelfstandig bestaan te leiden en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wederopbouw van het land.

DOELGROEP
De doelgroep voor MercyMe Project zijn straatkinderen en andere kansarme kinderen in de leeftijdscategorie van acht tot twintig jaar oud, zowel jongens als meisjes. Dit zijn jongeren die een of beide ouders hebben verloren of achtergelaten zijn als gevolg van de oorlog. Het MercyMe Project wil o.a. voorzien in eten, onderdak (in de vorm van een opvanghuis) en onderwijs voor 70 van deze kinderen.