VOORSTELRONDE BESTUUR STICHTING MERCYME-PROJECT
Stichting MercyMe-Project telt in totaal 17 bestuursleden, 10 leden in Nederland en 7 leden in Sierra Leone. Graag laten wij u nader kennis maken met onze bestuursleden:

Oprichter (NL): de heer Felix Koroma
Voorzitser (NL): mevrouw Monique Rienks
Penningmeester (NL): de heer Piet Leemker
Secretaris (NL): mevrouw Alie ten Berg
Ambassadeur (NL): mevrouw Julia Janusch (Marketing)
Ambassadeur (NL mevrouw Nihayla Cosster (Nieuwsbrief)
Ambassadeur (NL) de heer Chris Bremmer (Lay-out)
Ambassadeur (NL) mevrouw Koos Pot

Voorzitter (SL): de heer Ahmed G.O. Kamara
Penningmeester (SL): de heer Khalil I.A. Fofanah
Secretaris (SL): mevrouw Isatu Sankoh
Ambassadeur (SL): de heer Francis S.K. Hallowell (Marketing)
Ambassadeur (SL): mevrouw KapreKoroma
Ambassadeur (SL): mevrouw Mabel Sesay
Ambassadeur (SL): heer Foday Kanu